آنالیز ترکیبی

خالقین اثرعباس ثروتی
نوع کتابالمپیاد ریاضی + المپیاد کامپیوتر
درسنامهکامل
رنگدو رنگ
قطعوزیری
دوره تحصیلیاول – دوم
پایههشتم – نهم – دهم – یازدهم
جلد1
شابک978-600-5695-45-8
سال چاپ1400
نوبت چاپ5
نوع تستتالیفی + المپیاد
تعداد صفحات272
تعداد مثال حل شدهدارد
تعداد تستدارد
تعداد تمریندارد
وزن (گرم)410
آنالیز ترکیبی