صفر تا صد روانشناسی

۱۳۹,۰۰۰تومان

خالقین اثرعلی محسنی، سیدحسین سعادت بهشتی
نوع کتابدرسنامه + تست + آزمون + جمعبندی
درسنامهخلاصه
رنگدو رنگ
قطعرحلی
دوره تحصیلیدوم
پایهدوازدهم
جلد1
شابک978-600-8792-43-7
سال چاپ1403
نوبت چاپ1
نوع تستتالیفی + کنکور
تعداد صفحات154
تعداد مثال حل شده
تعداد تست460
تعداد تمرین
وزن (گرم)380
صفر-تا-صد-روانشناسی