ساختار اتم

خالقین اثرمحمد عین‌علی
نوع کتابالمپیاد شیمی
درسنامهکامل
رنگدو رنگ
قطعوزیری
دوره تحصیلیاول – دوم
پایهنهم – دهم – یازدهم – دوازدهم
جلد1
شابک978-600-5695-87-8
سال چاپ1400
نوبت چاپ2
نوع تستتالیفی + المپیاد
تعداد صفحات146
تعداد مثال حل شدهدارد
تعداد تستدارد
تعداد تمریندارد
وزن (گرم)235
ساختار اتم