آموزش المپیاد ریاضی (جلد اول)

۱۳۴,۰۰۰تومان

خالقین اثرحسن باطنی، حمیدرضا خلیلی
نوع کتابالمپیاد ریاضی
درسنامهکامل
رنگدو رنگ
قطعرحلی
دوره تحصیلیاول
پایههفتم – هشتم – نهم
جلد1
شابک978-600-5695-75-5
سال چاپ1400
نوبت چاپ2
نوع تستتالیف + المپیاد + آزمون ها گوناگون
تعداد صفحات141
تعداد مثال حل شدهدارد
تعداد تستبیش از 190
تعداد تمرین
وزن (گرم)345
آموزش المپیاد ریاضی (جلد اول)