نوشته‌ها

محسن حاجی میرزایی

بازگشایی مدارس از مهرماه ۱۴۰۰

وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس از مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تلاش ما براین است که سال تحصیلی آینده مدارس فعال شوند و بار دیگر شاهد حضور گرم دانش آموزان در محیط مدرسه باشیم. به گزارش خبرنگار دانشگاه ایرنا، محسن حاجی میرزایی روز چ…