نوشته‌ها

سوابق

حاجی میرزایی: تاثیرسوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه به ۶۰ درصد ارتقا یافت

وزیرآموزش و پرورش درتوئیتی درباره تصمیمات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد. به گزارش ایرنا، محسن حاجی میرزایی در این توئیت نوشت: با تصمیم امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه به ۶۰ درصد ارتقا یافت. نت…