صفر تا صد اقتصاد

۲۰۰,۰۰۰تومان

خالقین اثرمحمدرضا مبارکی، علی محسنی، طاهره کریمی سلیمی، فیروز کریمی
نوع کتابدرسنامه + تست + آزمون + جمعبندی
درسنامهخلاصه
رنگدو رنگ
قطعرحلی
دوره تحصیلیدوم
پایهدوازدهم
جلد1
شابک978-600-8792-40-6
سال چاپ1403
نوبت چاپ1
نوع تستتالیفی + کنکور
تعداد صفحات248
تعداد مثال حل شده
تعداد تست450
تعداد تمرین
وزن (گرم)545
صفر-تا-صد-ا-قتصاد