مقدمه و معرفی

هندسه 1 (هندسه پایه) – نظام قدیم – مقدمه و معرفی – استاد محمدبیگی

, ,
این ویدیو شامل مبحث هندسه پایه نظام قدیم، بخش مقدمه و معرفی است، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاونی دانش پژوهان صادق تولید شده است.