هندسه تحلیلی - نظام قدیم - فاصله نقطه از خط - استاد بیگی

هندسه تحلیلی – نظام قدیم – فاصله نقطه از خط – استاد بیگی

, ,
کتاب: هندسه تحلیلی نظام قدیم مبحث: فاصله نقطه از خط استاد: جناب آقای بیگی این ویدیو شامل مبحث هندسه تحلیلی نظام قدیم (فاصله نقطه از خط)، که توسط استاد بیگی تدریس شده است. این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی توسط انتشارات خوشخوان و تعاون…